Sunday, June 1, 2008

al a'qlu salim fi jismi salimbenar sungguh pepatah ini..akal yang cerdas terletak pada badan yang cergas..padang futsal di Batha' Quraish..yang menyertai dari negara asia tenggara..Thailand(fatoni).Singapura,Malaysia..

No comments: